Brak wyników
  • Kobieta
  • Mężczyzna

  badania-neurologiczne

  1 wynik
  Strona 1 z 9
  POPRZEDNIE
  NASTĘPNE

  Badanie neurologiczne w swoim zakresie obejmuje zarówno badanie przedmiotowe, jak i podmiotowe, czyli wywiad i ocenę pacjenta. Zazwyczaj powinno być poprzedzone badaniem ogólnym, podczas którego określa się budowę ciała, stan poszczególnych układów oraz sposób odżywiania osoby zakwalifikowanej do przeprowadzenia badania. Następnym etapem jest przystąpienie do badania stricte neurologicznego, które umożliwia analizę nerwów czaszkowych, ocenę sprawności kończyn górnych i dolnych, sposobu poruszania, napięcia mięśniowego, badanie czucia, określenie stanu świadomości, ocenę budowy czaszki oraz objawów oponowych. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa diagnostyka układu nerwowego. Badanie to przeznaczone jest nie tylko dla dorosłych skarżących się na zawroty głowy lub problemy z koncentracją, ale również dla dzieci i niemowląt, u których lekarz podejrzewa zmiany neurologiczne. Badanie takie pozwala na wstępne postawienie rozpoznania w przypadku wielu chorób neurodegeneracyjnych, czyli wywodzących się z uszkodzenia nerwów, a także daje możliwość oceny badanego pod kątem innych patologii niewywodzących się ściśle z zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym.

  Podczas badania neurologicznego przeprowadzany jest również test dotyczący koordynacji, który przewiduje wykonywanie różnych ćwiczeń przez pacjenta. Po zakończeniu wszystkich badań, lekarz może skierować chorego na skonkretyzowane badania specjalistyczne.

  Jesteś lekarzem, psychologiem lub innym specjalistą?

  DOŁĄCZ DO NAS

  Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM"). Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest m.in. świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego (art. 4 pkt 25 RODO) obejmujące udostępnienie użytkownikom możliwości łatwego dotarcia do kompletnych i rzetelnych danych publicznie udostępnionych w systemach teleinformatycznych, pochodzących z publicznie dostępnych rejestrów jak i danych upublicznionych przez użytkowników. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. czytaj więcej