Brak wyników
   Brak wyników
   • Dowolna
   • Kobieta
   • Mężczyzna
   • Dowolna
   • Przed 10:00
   • Po 17:00

   Badanie ENG

   Umów wizytę

   WT.13.03
   ŚR.14.03
   CZW.15.03
   WT.13.03
   ŚR.14.03
   CZW.15.03

   Badanie ENG, nazywane również badaniem elektrofizjologicznym, elektronystagmograficznym, badaniem przewodzenia w nerwach lub po prostu elektronystagmografią, pozwala ocenić zmysł równowagi poprzez rejestrowanie prędkości przewodzenia bodźców.

   Jest jedną z najbardziej popularnych metod wykorzystywanych w okulistyce, laryngologii oraz neurologii, której poddać się mogą wszyscy bez względu na wiek, płeć czy też stan zdrowia. Najczęściej w badaniu tym uczestniczą osoby, które zostały skierowane przez lekarza, skarżące się na niepokojące objawy, takie jak zawroty głowy, zachwianie równowagi, mające wrażenie wirowania lub kołysania podłoża niezależnie od tego, w jakiej pozycji się znajdują. Inną grupę biorących udział w badaniu stanowią osoby, u których wymagana jest ocena układu równowagi ze względu na charakter wykonywanej pracy – czyli pracujące na wysokości. Pomocne jest ono w przypadku niedosłuchu odbiorczego, a także w chorobie Menière’a.

   Badanie trwa od 10 do 60 minut i w większości przypadków jest bezbolesne. Otrzymany wynik zawiera nie tylko opis, ale również wykres określający ruch impulsu.