Brak wyników
  • Kobieta
  • Mężczyzna

  badanie-sluchu

  33 wyników
  Strona 1 z 16
  POPRZEDNIE
  NASTĘPNE

  Badanie słuchu polega na sprawdzeniu i skontrolowaniu zdolności słuchowych pacjenta. Na tego rodzaju badanie powinny zgłosić się osoby z niedosłuchem, zaburzeniami równowagi, nawracającymi zawrotami głowy czy też nękane przez szumy uszne. Badanie słuchu może mieć charakter subiektywny lub obiektywny. Pierwsza metoda zakłada aktywne uczestnictwo pacjenta w czasie badania, będzie on informował protetyka słuchu o dźwiękach, które słyszy. Metoda ta opiera się na przeprowadzeniu próby Webera, próby Schwabacha oraz próby Rinnego. Do badań subiektywnych należą więc: audiometria wysokoczęstotliwościowa, test wyrównania głośności, audiometria tonalna oraz audiometria mowy. Obiektywne badania słuchu obejmują swoim zasięgiem badanie wywoływanych potencjałów słuchowych, audiometrię impedancyjną, a także otoemisję akustyczną. Dodatkowo badania słuchu można podzielić na progowe i nadprogowe, które wskażą najcichszy możliwy do usłyszenia dźwięk oraz dźwięk znajdujący się ponad progiem słyszenia. Wszystkie badania słuchu są nieinwazyjne i nie wymagają specjalnego przygotowywania się do nich. Mogą byćprzeprowadzane zarówno na dzieciach, jak i osobach dorosłych.

  Jesteś lekarzem, psychologiem lub innym specjalistą?

  DOŁĄCZ DO NAS

  Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM"). Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest m.in. świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego (art. 4 pkt 25 RODO) obejmujące udostępnienie użytkownikom możliwości łatwego dotarcia do kompletnych i rzetelnych danych publicznie udostępnionych w systemach teleinformatycznych, pochodzących z publicznie dostępnych rejestrów jak i danych upublicznionych przez użytkowników. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. czytaj więcej