• Analiza marzeń sennych
 • Asysta przy informowaniu o śmierci
 • Badadnia osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
 • Badania egzaminatorów prawa jazdy
 • Badania instruktorów prawa jazy
 • Badania kuratorów rodzinnych, sądowych, społecznych
 • Badania na broń
 • Badania postaw rodzicielskich
 • Badania pracowników ochrony fizycznej
 • Badania pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Badania psychologiczne uzupełniające kierowcy
 • Badania sędziów i prokuratorów
 • Badania syndyków
 • Badania więzi w rodzinie
 • Badanie - APIS-Z
 • Badanie - TAT
 • Badanie dla kierowców (psychotesty)
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Badanie neuropsychologiczne
 • Badanie osobowości
 • Badanie psychologiczne i testy
 • Badanie psychologiczne pracowników zakładu poprawczego
 • Badanie testem inteligencji
 • Badanie testem psychologicznym
 • Badanie z zakresu medycyny pracy dla osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychomotorycznej
 • Bateria testów neuropsychologicznych
 • Buisiness coaching
 • Coaching
 • Coaching grupowy
 • Coaching indywidualny
 • Coaching rodzicielski
 • Coaching w firmach
 • D2 - Test Do Badania Uwagi
 • Desentyzacja
 • Diagnoza dyskalkulii
 • Diagnoza dysleksji
 • Diagnoza i opinie psychologiczno-pedagogiczne
 • Diagnoza otępień
 • Diagnoza zasobów rodzinnych
 • Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu - DUM
 • Doradztwo psychologiczne w tworzeniu wizerunku strony internetowej
 • Doradztwo zawodowe
 • Elektrostymulacja w warunkach domowych - miasto
 • EPQR - Kwestionariusz Osobowości Eysencka
 • FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu
 • Fizjoterapia - ćwiczenia dla kobiet w ciąży
 • Fizjoterapia - ćwiczenia dla kobiet z problemem nietrzymania moczu
 • Fizjoterapia - ćwiczenia metodą Cyriax w warunkach domowych - miasto
 • Fizjoterapia - ćwiczenia metodą Mc Kenzie w warunkach domowych - miasto
 • Fizjoterapia - ćwiczenia metodą NDT - Bobath w warunkach domowych - miasto
 • Fizjoterapia - ćwiczenia metodą PNF w warunkach domowych - miasto
 • Fizjoterapia - ćwiczenia metodą Vojty w warunkach domowych - miasto
 • Fizjoterapia - ćwiczenia oddechowe w warunkach domowych - miasto
 • Fizjoterapia - ćwiczenia ogólnousprawniające w warunkach domowych - miasto
 • Fizjoterapia - ćwiczenia usprawniające w warunkach domowych - miasto
 • Fizjoterapia - ćwiczenia z fizjoterapeutą (30 minut) w warunkach domowych - miasto
 • Fizjoterapia - ćwiczenia z fizjoterapeutą (60 minut) w warunkach domowych - miasto
 • Fonoforeza w warunkach domowych - miasto
 • FTT - Test Bajek
 • Gimnastyka korekcyjna - zajęcia grupowe (30 minut)
 • Gimnastyka korekcyjna indywidualna (30 minut)
 • Gimnastyka mózgu P. Dennisona i G. Dennison
 • Grupy wsparcia
 • Hipnoterapia
 • Hipnoza
 • Indywidualna terapia manualna - metoda neurofizjologiczna Kaltenborn-Evjent w warunkach domowych - miasto
 • Inne poradnictwo psychologiczne
 • Interwencja kryzysowa
 • Jonoforeza w warunkach domowych - miasto
 • Jonoforeza z lekiem pacjenta
 • Konsultacja neuropsychologiczna w chorobie Alzhaimera
 • Konsultacja neuropsychologiczna w przypadku urojeń na podłożu otępiennym
 • Konsultacja psychiatryczna
 • Konsultacja psychiatryczna - wizyta recepturowa
 • Konsultacja psychiatryczna - wizyta rutynowa
 • Konsultacja psychoedukacyjna
 • Konsultacja psychoedukacyjna - adaptacja do emerytury
 • Konsultacja psychoedukacyjna - inteligencja emocjonalna
 • Konsultacja psychoedukacyjna - rozwój osób starszych
 • Konsultacja psychoedukacyjna - tematyka długowieczności
 • Konsultacja psychoedukacyjna - tematyka miłości
 • Konsultacja psychoedukacyjna dotycząca form stymulowania rozwoju dziecka
 • Konsultacja psychoedukacyjna dotycząca metod wychowawczych
 • Konsultacja psychoedukacyjna dotycząca profilaktyki zdrowia psychicznego dziecka
 • Konsultacja psychoedukacyjna dotycząca stylu życia
 • Konsultacja psychoedukacyjna dotycząca uzależnień
 • Konsultacja psychoedukacyjna dotycząca związków osób starszych
 • Konsultacja psychoedukacyjna w sytuacjach traumy
 • Konsultacja psychoedukacyjna w sytuacji konfliktów z dziećmi
 • Konsultacja psychoedukacyjna w sytuacji samotności
 • Konsultacja psychoedukacyjna w sytuacji wdowieństwa
 • Konsultacja psychologiczna
 • Konsultacja psychologiczna - kleptomania
 • Konsultacja psychologiczna - kolejna wizyta
 • Konsultacja psychologiczna - mitomania
 • Konsultacja psychologiczna - porada matrymonialna
 • Konsultacja psychologiczna - psychologia dzieci i młodzieży
 • Konsultacja psychologiczna - psychologia rodziny
 • Konsultacja psychologiczna - psychologia zdrowia
 • Konsultacja psychologiczna - wzrost potraumatyczny
 • Konsultacja psychologiczna cykliczna
 • Konsultacja psychologiczna dla dzieci 0-5l, 5-10l, młodzieży i dorosłych
 • Konsultacja psychologiczna dla par
 • Konsultacja psychologiczna dla rodzin międzykulturowych
 • Konsultacja psychologiczna dla związków homoseksualnych
 • Konsultacja psychologiczna dla związków transseksualnych
 • Konsultacja psychologiczna po śmierci rodzica lub opiekuna w wyniku choroby, wypadku i innych zdarzeń losowych
 • Konsultacja psychologiczna przy mobbingu
 • Konsultacja psychologiczna przy rozwodach
 • Konsultacja psychologiczna przy zagrożeniu sektami
 • Konsultacja psychologiczna przy zawodach miłosnych
 • Konsultacja psychologiczna przy zmianie zawodu u osób dojrzałych
 • Konsultacja psychologiczna w sytuacji adopcji
 • Konsultacja psychologiczna w zakresie poprawy jakości komunikacji
 • Konsultacja psychologiczna z andragogiką
 • Konsultacja psychologiczna z poradą dla rodzin
 • Konsultacja psychologiczna z poradą psychologiczną
 • Konsultacja psychologiczno-pedagogiczna
 • Konsultacja psychoterapeutyczna - odkrywanie talentów
 • Konsultacja seksuologiczna
 • Konsultacja terapeutyczna dla kandydatów do służb mundurowych
 • Korepetycje z psychologii
 • Laseroterapia punktowa w warunkach domowych - miasto
 • Leczenie fobii szkolnej
 • Lekcje asertywności
 • Lekcje pozytywnego myślenia
 • Lekcje przywództwa
 • Life coaching
 • Manipulacje w warunkach domowych - miasto
 • Masaż częściowy
 • Masaż częściowy kręgosłupa w warunkach domowych - miasto
 • Masaż leczniczy 2 kończyn dolnych w warunkach domowych - miasto
 • Masaż leczniczy 2 kończyn górnych w warunkach domowych - miasto
 • Masaż leczniczy całego ciała w warunkach domowych - miasto
 • Masaż leczniczy kończyny dolnej w warunkach domowych - miasto
 • Masaż leczniczy kończyny górnej w warunkach domowych - miasto
 • Masaż leczniczy kręgosłupa w warunkach domowych - miasto
 • Masaż limfatyczny 2 kończyn dolnych w warunkach domowych - miasto
 • Masaż limfatyczny 2 kończyn górnych w warunkach domowych - miasto
 • Masaż limfatyczny BOA
 • Masaż limfatyczny kończyny dolnej w warunkach domowych - miasto
 • Masaż limfatyczny kończyny górnej w warunkach domowych - miasto
 • Masaż limfatyczny twarzy (1 godzina)
 • Masaż limfatyczny twarzy (30 minut)
 • Masaż relaksacyjny w warunkach domowych - miasto
 • Masaż sportowy w warunkach domowych - miasto
 • Masaż suchy twarzy w warunkach domowych - miasto
 • Mediacje
 • MINIMENTAL - Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego
 • Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)
 • Mobilizacje w warunkach domowych - miasto
 • Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem
 • Nauka lokomocji w warunkach domowych - miasto
 • Neuromobilizacja w warunkach domowych - miasto
 • Ocena zdolności do sporządzania testamentu
 • Opinia psychologiczna
 • Opinie potwierdzające transseksualizm
 • Opinie psychologiczne po wypadkach
 • Pakiet - konsultacja specjalistyczna + badanie diagnostyczne
 • Pakiet - konsultacja specjalistyczna + wydanie zaświadczenia
 • Pionizacja
 • Pomoc terapeutyczna dla przedszkolaków
 • Pomoc w konfliktach z rodzeństwem
 • Pomoc w przygotowaniu się do badania
 • Pomoc w trudnociach w relacjach rówieśniczych
 • Pomoc w trudnościach szkolnych
 • Poradnictwo w narkomanii
 • Poradnictwo w zaburzeniach spowodowanych użyciem alkoholu
 • Porady dla zakochanych
 • Porady dotyczące rozwoju osobowości
 • Praca z pamięcią i inteligencją
 • Prądy diadynamiczne w warunkach domowych - miasto
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy Kotza w warunkach domowych - miasto
 • Prądy Tens w warunkach domowych - miasto
 • Prądy Träberta w warunkach domowych - miasto
 • Profilaktyka uzaleznień
 • Przygotowanie dziecka do pojawienia się rodzeństwa
 • Przygotowanie dziecka do rozwodu
 • Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
 • Psychoanaliza
 • Psychoedukacja i pomoc psychologiczna - samobójstwa
 • Psychoedukacja osób starszych
 • Psychoedukacja rodziców
 • Psychoedukacja w szkołach
 • Psychologiczna ocena stanu psychicznego
 • Psychoprofilaktyka
 • Psychoprofilaktyka dotycząca sekt
 • Psychoprofilaktyka otyłości
 • Psychoprofilaktyka uzależnień
 • Psychoprofilaktyka wykorzystywania seksualnego
 • Psychoprofilaktyka zaburzeń emocjonalnych
 • Psychoterapia
 • Psychoterapia - kolejna wizyta
 • Psychoterapia - Metoda Simontona
 • Psychoterapia anoreksji
 • Psychoterapia ataków paniki
 • Psychoterapia bulimii
 • Psychoterapia depresji
 • Psychoterapia dla studentów
 • Psychoterapia dzieci
 • Psychoterapia dzieci w wieku do 5l., od 5 do 10l. 10l. i starszych
 • Psychoterapia dziecka po śmierci rodzica/bliskich, którzy zgnięli w wypadku
 • Psychoterapia eurosierot
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia indywidualna w zaburzeniach psychoseksualnych
 • Psychoterapia integrująca
 • Psychoterapia LGBTQ
 • Psychoterapia małżeństw
 • Psychoterapia młodzieży
 • Psychoterapia nerwic
 • Psychoterapia niepłodności
 • Psychoterapia osób uzależnionych
 • Psychoterapia osób w wieku emerytalnym
 • Psychoterapia osób współuzależnionych
 • Psychoterapia par
 • Psychoterapia po śmierci tragicznej
 • Psychoterapia podtrzymująca
 • Psychoterapia powypadkowa
 • Psychoterapia PTSD
 • Psychoterapia rodzeństwa
 • Psychoterapia rodzinna
 • Psychoterapia rodziny z osobą chorą
 • Psychoterapia rozwojowa
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychoterapia uzależnień behawioralnych
 • Psychoterapia w domu pacjenta
 • Psychoterapia w formie zabaw
 • Psychoterapia w obliczu rozwodu
 • Psychoterapia w sytuacji zdrady
 • Psychoterapia w szpitalu
 • Psychoterapia własna psychologów
 • Psychoterapia własna psychologów i psychoterapeutów
 • Psychoterapia zaburzeń adaptacyjnych
 • Psychoterapia zaburzeń lękowych
 • Psychoterapia zaburzeń osobowości
 • Psychoterapia żarłoczności
 • Psychotesty dla sprawów wypadku
 • Psychotesty po utracie prawa jazdy z powodu alkoholu
 • Psychotesty po utracie prawa jazdy za punkty
 • Pyschoedukacja w zjawiskach społecznych
 • Refleksoterapia stóp
 • Refleksoterapia twarzy i głowy
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna po wypadku
 • Sesja profesjonalnego relaksu dla osób dojrzałych
 • Skala depresji Becka
 • Skala depresji Hamiltona
 • Skala PANSS
 • Skala Postaw Rodzicielskich
 • Śmiechoterapia
 • Szkolenia biznesowe
 • Szkolenia dla psychologów i studentów psychologii
 • Szkolenia indywidualne
 • Szkolenia miękkie
 • Taping drenażowy - 2 całe kończyny dolne
 • Taping drenażowy - 2 całe kończyny górne
 • Taping drenażowy - 2 dłonie
 • Taping drenażowy - 2 dłonie i 2 przedramiona
 • Taping drenażowy - 2 ramiona
 • Taping drenażowy - 2 ramiona i 2 przedramiona
 • Taping drenażowy - 2 stopy
 • Taping drenażowy - 2 stopy i 2 podudzia
 • Taping drenażowy - 2 uda
 • Taping drenażowy - 2 uda i 2 podudzia
 • Taping drenażowy - cała kończyna dolna
 • Taping drenażowy - cała kończyna górna
 • Taping drenażowy - dłoń
 • Taping drenażowy - dłoń i przedramię
 • Taping drenażowy - ramię
 • Taping drenażowy - ramię i przedramię
 • Taping drenażowy - stopa
 • Taping drenażowy - stopa i podudzie
 • Taping drenażowy - udo
 • Taping drenażowy - udo i podudzie
 • Terapia behawioralna
 • Terapia behawioralno - relaksacyjna
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa w warunkach domowych - miasto
 • Terapia EMDR
 • Terapia manualna w warunkach domowych - miasto
 • Terapia powięziowa w warunkach domowych - miasto
 • Terapia poznawczo - behawioralna
 • Terapia punktów spustowych w warunkach domowych - miasto
 • Terapia rodzin
 • Test Bendera
 • Test Drzewa
 • Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic - Dziecko
 • Test Matryc Ravena
 • Test MoCA
 • Test Niedokończonych Zdań Rottera (dzieci, młodzież, dorośli)
 • Test pamięci wzrokowej Bentona
 • Test Stanforda Bineta
 • Test Wechslera
 • Test Wechslera dla dzieci
 • Testy - ocena psychologiczna
 • Testy Triady Organicznej
 • Trening autogenny
 • Trening behawioralny
 • Trening EEG - biofeedback
 • Trening pamięci i uczenia się
 • Trening pewności siebie
 • Trening zastępowania agresji
 • Treningi interpersonalne
 • Treningi intrapsychiczne
 • TUS - Testy Uwagi i Spostrzegawczości
 • Ułożenie planu ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu w warunkach domowych - miasto
 • Ultradźwięki w warunkach domowych - miasto
 • Warsztat o miłości
 • Wsparcie psychologiczne przed randką
 • Wsparcie terapeutyczne dla eurosierot
 • Wydanie rekomendacji od psychologa
 • Wydanie zaświadczenia od psychologa
 • Wydanie zaświadczenia od psychologa o czasowej niezdolności do pracy
 • Wygaszanie
 • Wykaz literatury o miłości
 • Wywiad po wypisaniu z leczenia
 • Wywiady psychiatryczne konsultacje i oceny
 • Wywiady/reportaże dotyczące agorofobii
 • Wywiady/reportaże dotyczące miłości
 • Wywiady/reportaże dotyczące mobbingu
 • Wywiady/reportaże dotyczące sekt
 • Wywiady/reportaże dotyczące transseksualizmu
 • Zajęcia wzmacniające koncentrację
 • Zestaw Testów Uzdolnień
 • Zmiana planu leczenia psychiatrycznego
  Brak wyników
  • Dowolna
  • Kobieta
  • Mężczyzna
  • Dowolna
  • Przed 10:00
  • Po 17:00

  Psychoterapeuta

  Umów wizytę

  CZW.15.02
  PT.16.02
  SOB.17.02
  CZW.15.02
  PT.16.02
  SOB.17.02
  • Mgr Adrianna Wychowaniec

   Mgr Adrianna Wychowaniec

   Psycholog, Psychoterapeuta
   Konsultacja psychologiczna z poradą psychologiczną120,00 zł
   Piastowska 1/15, Bielsko-Biała
   Akademia Rozwoju Rodziny Adrianna Wychowaniec
   loader
  • Mgr Piotr Piotrowski

   Mgr Piotr Piotrowski

   Psycholog, Psychoterapeuta
   Konsultacja psychoedukacyjna80,00 zł
   Jodłowa 38/38, Świdnica
   Centrum Szkolenia i Psychoterapii Caterina sp. z o.o.
   loader
  • Mgr Katarzyna Jaszewska

   Mgr Katarzyna Jaszewska

   Psycholog, Psychoterapeuta
   Konsultacja psychoedukacyjna80,00 zł
   Jodłowa 38/38, Świdnica
   Centrum Szkolenia i Psychoterapii Caterina sp. z o.o.
   loader
  • Mgr Kinga Mucha

   Mgr Kinga Mucha

   Psycholog, Psychoterapeuta
   Konsultacja psychologiczna110,00 zł
   Przeskok 3/20, Pruszków
   Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji Vita
   loader
  • Dr Marcin Maciejski

   Dr Marcin Maciejski

   Psycholog
   Konsultacja psychologiczna120,00 zł
   Os. Robotnicze 37/1, Ostrów Wielkopolski
   GABINET DIAGNOZY PORADNICTWA I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ MARCIN MACIEJSKI
   loader
  • Mgr Ewa Helena Mojs

   Mgr Ewa Helena Mojs

   Psycholog, Psychoterapeuta
   Konsultacja psychologiczna z poradą dla rodzin150,00 zł
   Grunwaldzka 50/50, Poznań
   Wielkopolskie Centrum Neurologii Dzieci i Młodzieży
   loader
  • Mgr Halina Toma

   Mgr Halina Toma

   Psycholog, Psychoterapeuta
   Konsultacja psychologiczna100,00 zł
   Jaroszewice 6/6, Wadowice
   Neuro-Centrum s.c.
   loader
  • Mgr Jan Dobromilski

   Mgr Jan Dobromilski

   Psycholog
   Konsultacja psychologiczna150,00 zł
   Świętopełka 26/26, Toruń
   Usługi psychologiczne Dobromilski Jan
   loader
  • Mgr Agnieszka Daniluk

   Mgr Agnieszka Daniluk

   Psycholog, Psychoterapeuta
   Konsultacja psychologiczna121,16 zł
   SAPIEŻYŃSKA 8/5, Biała Podlaska
   Gabinet Ginekologiczno-Położniczy dr Dariusz Daniluk
   loader
  • Mgr Natalia Harasimowicz

   Mgr Natalia Harasimowicz

   Psycholog, Psychoterapeuta
   Konsultacja psychologiczna100,00 zł
   Jaroszowice 6/6, Wadowice
   Neuro-Centrum s.c.
   loader
  • POPRZEDNIE
   123456
   NASTĘPNE

  Lekarze w rankingu abczdrowie

  Największe miejscowości